Opdrachtgever
Porthos
Project

Maatschappelijke exploitatie

Jaar

2017 tot heden

Projectleden
  • Joop
  • Maike
  • Ron
  • Lyan
Onze inzet
  • Vastgoedexploitatie
  • Conceptontwikkeling
  • Projectcoördinatie

Een samenwerkings- verband om de maatschappij mooier te maken

De economie in Nederland draait op volle sterkte, maar niet iedereen doet mee. Het OESO-rapport “Skills Strategie Nederland 2017” legde de vinger op de zere plek; met name lager opgeleide, niet gekwalificeerde jongeren (ca.145.000) zijn onvoldoende voorbereid en beschikken niet over de noodzakelijke vaardigheden om duurzaam te participeren op de arbeidsmarkt en daarmee ook in de samenleving.

Porthos

Iedereen gelijke kansen

Door een omgeving te creëren waar kansrijke jongeren in een kwetsbare positie, omwonenden, studenten en ondernemers samenkomen, zijn we van mening dat het leegstaande maatschappelijk vastgoed opnieuw impact kan maken. Met name de specifieke groep kwetsbare jongeren vraagt in Nederland extra aandacht. Als Porthos helpen en ondersteunen we hen door handvatten te bieden op het gebied van wonen, werken en leren. We zoeken aansluiting bij de huidige maatschappij en vragen vanuit de directe omgeving en bestaande arbeidsmarkt wat nodig is. Daarnaast laten we zien dat we onze doelgroep niet vergeten, maar juist betrokken moet worden. Alleen dan ontstaan er kansen, die voorheen onmogelijk leken en kan er meerwaarde gecreëerd worden.

Terug in de samenleving

Porthos is een nieuwe organisatie, een coöperatie in oprichting, die zich als doel stelt jongeren duurzaam te laten deelnemen aan de samenleving door hen perspectief te bieden en in te zetten op ontwikkeling op verschillende leefgebieden. Dit doen we middels:
Te voorzien in woon-, werk-, leertrajecten i.c.m. de juiste vorm van support;
Verbindingen te leggen met ondernemers, het onderwijs en de omgeving;
In te zetten op circulariteit en duurzaamheid in de breedste zin van het woord;
Het transformeren van leegstaand vastgoed naar een dynamische en plezierige omgeving voor een brede groep gebruikers.

Integratie met de omgeving

We geloven dat jongeren met uiteenlopende vraagstukken op meerdere leefgebieden vragen om een hands-on én integrale aanpak, vanuit een brede scala aan expertise. Het is niet mogelijk en daarnaast ook onwenselijk om deze vraagstukken door één partij te laten oppakken. Om deze reden zoeken wij contact met onze “omgeving” en creëren we een netwerkorganisatie.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Kom op de koffie, we wisselen graag even van gedachten.