About us

Phidias Community Innovation

Phidias Community Innovation richt zich op het ontwikkelen, realiseren en uitvoeren van exploitatie gedreven vastgoedvraagstukken en vastgoed gedreven exploitatievraagstukken. Dat klinkt ingewikkeld, maar is eigenlijk heel simpel: waar wij aan het werk zijn, staat de mens centraal en verbetert de leefbaarheid. Onze slogan is ‘together we create your world’ en dat vat onze werkzaamheden goed samen. Samen met jou creëren we een omgeving waarin jij, jouw klanten, jouw medewerkers, jouw gasten zich helemaal thuisvoelen en maximaal presteren.

De naam Phidias

It’s all in the name

Phidias is de oudst bekende multidisciplinaire kunstenaar uit de Griekse geschiedenis. Phidias was beeldhouwer, kunstenaar, architect, stadsbouwmeester en meer.

Van 447 tot 432 voor Christus superviseerde hij de werken aan het Parthenon. Het is onduidelijk of hij ook zelf aan de tempel heeft gewerkt. Niettemin wordt hij geassocieerd met de Parthenonstijl, die dan gelijkgesteld wordt aan de Phidiasstijl.

Integraal werken kent aldus een lange historie. De afgelopen decennia is onze maatschappij daarvan vervreemd. Wij als Phidias Community Innovation zoeken de wegen om weer aansluiting te vinden bij die zo noodzakelijke integrale aanpak en benadering. Wij ontwikkelen onze Phidiasstijl.

Daarbij is verandering de constante in een dynamisch proces naar realisatie en exploitatie. Onze integrale benadering bindt samenwerkende specialisten.

Hoe wij dit doen?

Een gedegen vooronderzoek
Het zachte programma van eisen
Draagvlak voor de nieuwe (werk)omgeving
Niet stap voor stap maar parallel
Procesregie
Financieel advies en geldbeheersing
Anders denken
Net dat beetje extra

Een gedegen vooronderzoek

In de initiatiefase verzamelen we de informatie over de organisatie, over de huidige situatie en de doelen om te komen tot een (hard) programma van eisen waarmee we het vraagstuk gaan aanpakken. Samen komen we tot heldere kaders op basis van het model TGKIO (Tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie).

Het zachte programma van eisen

We onderzoeken de wensen van de organisatie om binnen de gestelde kaders deze wensen te kunnen vervullen. Er ontstaat een lijst met uitgangspunten die verdieping aanbrengen, bijvoorbeeld op het gebied van missie en visie, het faciliteren van de medewerkers, uitstraling, aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt en het implementeren van een passend nieuw vastgoedconcept.

Draagvlak voor de nieuwe (werk)omgeving

Gedurende het hele project, van de initiatiefase tot de implementatie worden de medewerkers in meer en mindere mate betrokken als deelgenoot van het verandertraject. Zo maken wij de overgang naar een nieuwe omgeving zo soepel mogelijk. Een gedragen ontwerp is een succesvoller ontwerp.

Niet stap voor stap maar parallel

Door het proces slim in te richten en verschillende fases parallel te laten lopen kun je onder andere de factoren tijd en geld sterk beïnvloeden. Zo betrekken wij medewerkers al bij de visievorming en starten we de prijs en contractvorming al tijdens het ontwerpproces. Alle inzichten vanuit de organisatie en de kennis en kunde van verschillende disciplines zijn in een vroeg stadium al van grote waarde.

Procesregie

Gedurende het gehele project is de rol van Phidias het verlengstuk zijn van de opdrachtgever door het regisseren van de processen. Phidias draagt er, met al haar kennis, kunde en ervaring, zorg voor dat haar klant een professionele opdrachtgever is met professionele inhoud. We zijn de spil tussen de opdrachtgever en (externe) expertises en tussen de stuurgroep en de medewerker, zodat er geen waardevolle informatie verloren gaat en een plek krijgt in het eindresultaat.

Financieel advies en geldbeheersing

De beheersing van het aspect geld vindt plaats door het continu volgen van de kostenontwikkeling in relatie tot de verrichte werkzaamheden. Het managen van het beheers aspect geld zorgt ervoor dat het project rendabel is, dat de kosten van de projectactiviteiten binnen het budget blijven en dat de geplande opbrengsten van het projectresultaat tot stand (kunnen) komen. Onze financiële adviseurs bieden graag ondersteuning bij de totstandkoming van de financiële kaders.

Anders denken

Anders denken, daar zijn wij goed in. Bij het ontwikkelen van een nieuw vastgoedconcept kun je verloren raken in de details. Door een stap terug te nemen, keuzes te heroverwegen en opnieuw relaties te leggen tussen de verschillende uitdagingen waar je als organisatie voor staat, ontstaan er verrassende nieuwe inzichten die het eindresultaat ten goede komen.

Net dat beetje extra

Niet geheel onbelangrijk is dat wij dit alles doen met passie, kennis en liefde. Kortom vol overtuiging! Net dat stapje extra zetten, daar krijgen wij een goed gevoel van. We voelen ons als een vis in het water bij onze opdrachtgevers omdat wij, leergierig als we zijn, zo veel mogelijk in ons op willen nemen van hoe een organisatie in elkaar zit. Samen maken wij jullie nieuwe wereld. Together we create your world.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Kom op de koffie, we wisselen graag even van gedachten.