Opdrachtgever
Holikiday
Project

Holikiday

Jaar

2018-heden

Projectleden
  • Joop
  • Ron
  • Joep
  • Patrick
  • Jordain
Deliverables
  • Conceptontwikkeling
  • Architectuur
  • Vergunningsaanvraag
  • Prijs- en contractvorming

Iedere dag een gelukkige dag voor 80 jaar en ouder

Holikiday is echt zo’n project dat voortkomt uit de wil om het leven van mensen leuker en makkelijker te maken en bij te dragen aan een hechte ‘community’. Mensen met een indicatie uit de ‘Wet langdurige zorg (WLZ) – zorg thuis’ willen we een fijne en bijzondere oude dag bezorgen. Joop: “Als we mensen blij maken en zorgen dat ze zo goed mogelijk in hun vel zitten, hebben ze minder medicatie nodig.”

Holikiday

Een gelukkig leven in een kleinschalige woonomgeving

Nergens is er een grotere kloof tussen de mens- en systeemwereld dan in de zorg. Wij geloven hartstochtelijk in een woon-serviceconcept dat menselijker, goedkoper, eenvoudiger en vooral veel plezieriger kan. Holikiday ontwikkelt, realiseert en exploiteert schaalbare service- en vastgoedconcepten voor Wlz-zorg thuis in wooncomplexen met comfortabele, veilige huisvesting aangevuld met functies voor de buurt. Het gaat om modulaire woonunits gesitueerd in dorpskernen, betaalbaar voor iedereen, ook voor de mensen met enkel een AOW. In het kleinschalige complex woont een zorgpaar dat een oogje in het zeil houdt. Er is een gezellige, comfortabele gezamenlijke woonkamer waar ook buurtbewoners en ondernemers gebruik van kunnen maken en die ‘cool’ genoeg is voor de kleinkinderen.

De regie over het proces

Onze prijs-kwaliteit verhouding voor het realiseren van het vastgoed verbaast nogal eens, omdat onze benadering out of the box is. Ons startpunt zijn de kwetsbare ouderen, daar bouwen we eerst een organisatie omheen en daarna realiseren we pas het gebouw. Dat is echt anders dan de traditionele benadering van de afgelopen 30 jaren.
Het begint met een simpele organisatie, heel praktisch ingesteld en met slechts één managementlaag. De Holikiday gebouwen kunnen we sneller en voordeliger bouwen, omdat we het bouwproces omdraaien en zelf de inkoop sturen. Zo kunnen kwetsbare ouderen voor een betaalbaar bedrag wonen en hun geld besteden aan dagelijkse dingen die het leven leuk maken.
Het gaat om positieve energie, eigenwaarde en zelf de regie hebben. We blijven onszelf daarom iedere dag de vraag stellen: “Hoe kunnen we het nog slimmer doen? Slimmer voor de kwetsbare ouderen en hun familie, voor onze medewerkers en voor onszelf.”

Holikiday

Groeien en doorontwikkelen

Bedoeling is dat er velen van dit soort communities ontstaan in de komende jaren. Uiteraard op de gebruikelijke Phidias-manier: door de doelgroep bij het project te betrekken en goed naar hun wensen en dromen te luisteren. Joep, Patrick en Ron zijn grotendeels verantwoordelijk voor het ontwerp, de conceptontwikkeling en de visualisaties. Joep: “Mensen die prima begeleiding krijgen in een betrokken woonomgeving. Mensen die zich prettig voelen in een veilige omgeving en gestimuleerd worden om nog iedere dag van het leven te genieten. Dat gun je toch iedere oudere?”

Een duidelijk doel voor ogen

Onze visie: wij ontwikkelen en leveren maximale gast-tevredenheid doordat wij geen zorg verlenen, maar onze gasten, klanten, cliënten, medewerkers elke dag een Holikiday dag laten ervaren.

Onze missie: wij zijn de nummer 1 als het gaat over “dat raakt me recht in het hart”. Wij zijn uniek als het gaat over de wijze waarop wij onze gebouwen ontwikkelen: snel, betaalbaar en voorsorterend op een tijd dat het fysiek allemaal wat minder gaat.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Kom op de koffie, we wisselen graag even van gedachten.