What

WHAT

Waardecreatie voor de toekomst

Vastgoedvraagstuk / Exploitatievraagstuk 

Wij ontwikkelen en realiseren op innovatieve en duurzame wijze exploitatie -en vastgoedconcepten die nieuw leven brengen in verlaten of nog te ontwikkelen vastgoed op alle schaalniveaus. We dagen onszelf uit door opnieuw waarde te creëren aan (kansloos) vastgoed.

 

Wanneer heb je te maken met een vastgoedvraagstuk?

De vraag naar vastgoed kan bijvoorbeeld naar voren komen als bedrijven, organisaties, steden, dorpen, particulieren etc. een enorme groei/krimp kennen of hebben gekend. Deze verandering leidt tot een vraagstuk, waarbij ingewikkelde processen en belangrijke keuzes gemaakt moeten worden.

 

Wanneer heb je te maken met een exploitatievraagstuk?

Veranderende exploitaties, zowel groeiende, krimpende als muterende vragen om hun eigen huisvestingsdynamiek. Wij beschouwen die continue verandering als enige constante en voeren de procesregie op innovatieve wijze, om daarmee te komen tot creatieve vastgoedconcepten voor nu en voor later.

 

Phidias kan antwoord geven op het vraagstuk en de opdrachtgever compleet ontzorgen van A tot Z. Wij hanteren geen doorsnee aanpak waar we aan vasthouden. We nemen ruimte voor innovatie en creativiteit. We betrekken de juiste mensen op het juiste moment in proces waardoor ons werk, maar ook het resultaat onderscheidend is.

 

Wat doen we?

  • Procesregie en consultancy
  • Creatieve en innovatieve concepten
  • Ontwerpen
  • Duurzaamheidstraject
  • Budgetbewaking
  • Logistieke processen
  • Techniek en installatie

Waar gaan we mee aan de slag?

“We onderzoeken de doelstellingen en stellen een flexibel Programma van Eisen op.”

'Buiten de comfortzone benadering'

“We evalueren de bestaande situatie opnieuw om te komen tot een passende en innovatieve benadering van het vraagstuk.”

Draagvlak binnen de organisatie

“Om gezamenlijke doelstellingen vast te stellen, draaien we alle neuzen dezelfde kant op, in iedere laag van de organisatie.”

Een integrale aanpak

“Door een samenwerking aan te gaan met de betrokken partijen realiseer je als team een efficiënt en integraal proces.”

Procesregisseur

“Ieder draagt verantwoordelijkheid voor zijn specialisme. Een professionele procesregisseur houdt vanuit de stoel van de opdrachtgever de kwaliteit in de gaten.”

Duurzaamheid

“Duurzaamheid en het behalen van Breaam certificaten gaan hand in hand met een integrale samenwerking, een goede procesregie en gedegen fiscaal advies.”

Begeleiding en ingebruikname

“Een geslaagde overgang van realisatiefase naar ingebruikname is essentieel voor een goede start. Deze stappen lopen gedurende het gehele proces parallel aan elkaar.”