Nieuw hoofdkantoor voor Vanderlande

Gisteren hebben we de opening mogen beleven van het nieuwe hoofdkantoor van Vanderlande in Veghel. In Veghel? Ja, in Veghel!

Deze multinational met een omzet van meer dan 1 miljard Euro en activiteiten in meer dan 100 landen vindt dat je je afkomst nooit moet verloochenen en heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de lokale gemeenschap. Op dit moment werken er zo’n 4600 mensen wereldwijd, waarvan 1600 mensen op de locatie Veghel, waarvan uiteraard vele uit het Veghelse, die gemixt worden met mensen uit de hele wereld. Een heel mooi bedrijf!

Maar terug naar de opening, de bouwer, van Wijnen, vertelde daar het verhaal over het proces. En al vertellende kwam hij tot zijn eigen verbazing tot de conclusie dat van Wijnen en consorten een bijna onmenselijke prestatie had geleverd. Volgens de spreker wel 30% sneller dan voor mogelijk werd gehouden.

Uitgangspunt bij de opdrachtgever was value for money in time. En dus niet: de laagste prijs!

In 2 jaar tijd werd het stedenbouwkundig masterplan bedacht en de eerste, substantiële, fase ontwikkeld, ontworpen, gerealiseerd en in gebruik genomen. Door de uitstekende publiek private samenwerking was het vergunningentraject volledig geïntegreerd in het ontwikkelproces en viel het formele document ruimschoots op tijd op de mat.

Na een uitzonderlijke zoektocht waarbij het bouwbudget maatgevend en transparant werd meegegeven werd duidelijk dat van Wijnen de beste propositie had. Meer waarde voor hetzelfde budget in een scherpe tijd. Een zeer scherpe tijd!

Het realisatieteam, bestaande uit de ontwerpende en realiserende disciplines is het gehele realisatie traject samen opgetrokken vanuit een gezamenlijke werkruimte op de bouwplaats.

Zelfs het inkooptraject is gezamenlijk aangepakt waardoor ook op dit niveau het maximale resultaat is bereikt, en natuurlijk ook hier: kwaliteit als uitgangspunt.

Samen sterk maakt ongekende krachten los, zoals tijdens de openingstoespraak ook de spreker duidelijk werd.