Integraal brainstormen op een effectieve manier

Zo doen we dat: integraal brainstormen op een effectieve manier

 

  1. Wat is een snelkookpansessie?

Een snelkookpansessie is een effectieve en creatieve brainstorm en worksshopsessie onder leiding van Phidias. Ons doel is om de opdrachtgever écht te verrassen. We creëren een gezamenlijke drive om innovatieve ideeën te genereren en vervolgens te realiseren.

In één week komen we drie dagen bij elkaar en wordt er integraal met de opdrachtgever een ontwerprichting bepaald. Door deze aanpak zorgen we ervoor dat de opdrachtgever direct kan reageren vanuit de eigen inituïtie. Wij spelen hiermee maximaal in op de wensen en behoeftes vanuit iedere hoek van het bedrijf. Resultaat: het voorlopig ontwerp staat vergevorderd in de steigers in een supersnelle tijd!

 

  1. Hoe bereiden we ons voor?

We plannen overleggen in voor het eerste te presenteren ontwerp met professionals binnen ons netwerk; interieurarchitect, architect, installatieadviseur en constructeur zijn hier o.a. bij betrokken

Deze professionals presenteren hun ontwerpen aan de opdrachtgever zoals bijvoorbeeld een 3D model, plattegrondindelingen en inspiratiebeelden. Daarnaast voeren we ook een uitgebreid intern tevredenheidsonderzoek uit onder de medewerkers en gaan we met een referentiegroep op inspiratietour. Door de voorlopige ontwerpen en verzamelde data, hebben we een gerichte sturing bepaald voor tijdens de snelkookpansessie.

 

  1. Hoe zien deze dagen er precies uit?

Dag 1

Op de 1e dag presenteren we de ontwikkelingen van de eerste periode, de uitwerkingen van de enquête en de inspiratietour resultaten. Aan de hand hiervan starten we met een creatieve brainstormsessie in groepsvorm. De conclusies om een nóg beter ontwerp te realiseren, werden zorgvuldig bijgehouden.

Dag 2

Op de 2e dag voeren we de verzamelde uitkomsten van dag één door. Op dit moment maken we een vertaalslag van de achterhaalde wensen en behoefte van de opdrachtgever, naar een realistisch en verrassend herziend ontwerp.

Dag 3

Op de 3e dag worden de resultaten opnieuw gepresenteerd en worden er besluiten genomen. De ontwerprichting staat vast en het ontwerpteam kan verder aan de slag!

 

  1. What’s next?

De toon is gezet! Nadat we de geoptimaliseerde richting hebben bepaald, gaan we de plannen verder uitwerken tot een definitief ontwerp. We plannen hiervoor wekelijkse overleggen in met de opdrachtgever en het ontwerpteam, zodat het verdere verloop ook naadloos aansluit bij de ontwikkelingen.

 

  1. Positieve reacties

We bewijzen hiermee dat we in een zeer korte periode kunnen zorgen dat we met onze opdrachtgever een nieuwe en innovatieve weg kunnen inslaan. Tijdens de dagen hebben we pieken meegemaakt waarin zeer energierijke reacties tot stand zijn gekomen. Mensen versterkten elkaar en nieuwe inzichten en ideeën kwamen tot stand.

 

WP – Haton: De snelkookpansessie hebben we als erg constructief en positief ervaren. We zijn door nieuwe inzichten opnieuw geprikkeld geraakt. Deze aanpak is zeker niet standaard!

 

Meer weten?