Vooruit met de geit

Vooruit met de geit

 

De eerste tekenen van herstel hebben de krant gehaald en plop: iedereen heeft het druk, overal moeten mensen vandaan komen, projecten lijken weer als vanouds zomaar uit de lucht te vallen. Iedereen gooit de spullen van de tafel, de wijze lessen terug in de kast en aanvallen maar!

 

Bij enkele grotere ondernemers zie ik nu dat in de recente jaren met name de jonge en middel-jonge medewerkers het veld hebben moeten ruimen omdat het afscheid van een meer gerijpte medewerker tot zeer hoge kosten zou kunnen leiden.

De jongeren zijn vervolgens verdwenen in andere sectoren hetgeen weer heeft geleid tot vergrijzing in de branche. Vervolgens is naast het feit dat de meer gerijpte meute niet erg innovatie minded aan tafel zit het jonge talent ook niet meer beschikbaar.

 

En zo is het cirkeltje weer rond. Met andere woorden: een branche die niet als innovatief en vooruitstrevend te boek staat zal op elk moment in het economische rad van fortuin de defensieve weg kiezen en daarom nooit voorloper worden.

 

Desondanks is er natuurlijk wel al veel vastgoed gerealiseerd het is zelfs zo dat de huidige vastgoed voorraad 100% van de totale voorraad is, en daar zit m dan ook de uitdaging.

 

Transformatie van deze voorraad, transformatie van de functies en ontwikkeling van techniek en logistiek zijn de opgaven waar het nu om draait.

Op het enerverende samenspel van deze grootheden kan slechts geanticipeerd worden op onorthodoxe wijze en met onorthodoxe concepten. En daar komt nu nog een onorthodoxe vraag naar huisvesting bij!

 

Even in zoemend op het laatste aspect worden alle bestaande gebouwen nu geacht geschikt te zijn voor, min of meer tijdelijke, bewoning. Grote geesten presenteren een megalomane transformatie opgave die in de traditie van de bouw in de vaart der volkeren uitgevoerd zou kunnen worden. In het kader van de haperende trein wordt daar kwalitatequa nu aan toegevoegd dat sober en doelmatig ook voldoet.

 

Maar ook hier geldt dat je onconventionele problemen niet kunt oplossen met conventionele idee├źn. Gelukkig.

Ik stel voor dat deze o zo benodigde creativiteit op de bok wordt gezet om een aanzet te geven voor een creatieve transformatie op basis van een tijdelijke vraag die een structurele kwaliteitsimpuls gaat opleveren.