Samenwerken in de keten

Ketensamenwerking

 

Ooit, lang geleden, werden er bijzondere bouwwerken gemaakt. Generaties lang werd er aan gewerkt en met een ongelofelijke precisie werden monumenten gebouwd voor de toekomst.

In de oudheid werd er integraal leiding gegeven aan deze immense projecten door integraal denkende en werkende mensen, die weer ondersteund werden door minder integraal uitvoerende mensen die weer min of meer gespecialiseerde mensen aanstuurden die op hun beurt weer hulp kregen van specialisten.

 

Het is eerst sinds de industriële revolutie dat deze zeer efficiënte wijze van werken veranderde. Door de komst van apparaten die het werk lichter zouden moeten maken ontstond er ook een nieuwe functie laag in de vorm van de manager, die vervolgens ondersteund werd door verslag leggende mensen.

 

Vanwege de grof stoffelijkheid van de apparaten en hulpmiddelen ontstond er ook een versnippering in de realiserende disciplines. Op dat moment natuurlijk nog altijd voornamelijk bouwkundig georiënteerd.

 

Diezelfde industriële ontwikkeling wurmde zich via het licht en de verwarming en tot slot het toilet ook de bouwkundige schil binnen waarmee ook de verdere segregatie gestalte kreeg.

 

En daarmee heeft 200 jaar aan ontwikkeling geleid tot een enorm complex georganiseerd proces waarbij naast het ruimtelijke resultaat vooral een substantiële bijdrage aan de vuilnisbelt en het verkeersinfarct wordt geleverd.

 

Dat kan anders, dat moet anders. En daarom zijn in de crisis jaren allerhande trajecten gestart om tot meer integrale samenwerking te komen en de keten te verkorten. Ketenintegratie zo gezegd.

 

En al deze initiatieven ten spijt zien we dat de verschillende partijen toch heel dicht bij de oorspronkelijke werkwijze blijven. Ze willen wel, maar kunnen eigenlijk niet. En ja, dat is begrijpelijk, omdat de verantwoordelijkheid en het risico altijd de eigen scoop betreffen.

Pas als de scoop een gezamenlijke is en de risico’s en opportunity’s daar een deelverzameling van zijn kan er een voedingsbodem ontstaan voor echte ketenintegratie.

 

Pas dan zal ketensamenwerking meer worden dan samen werken in de keet!